Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Pályázó!

Mielőtt beküldené önéletrajzát és az ahhoz esetlegesen kapcsolódó egyéb anyagokat, kérem, szíveskedjen elolvasni a VCC Live Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) alábbi adatvédelmi tájékoztatóját.

 1. A Pályázó által benyújtott önéletrajzban és kapcsolódó anyagokban szereplő azon adatok, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, kizárólag az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezelhetőek.
 2. A Pályázó személyes adatait kizárólag munkaerő-kiválasztás céljára használjuk fel, e cél érdekében kezeljük, a cél eléréséhez szükséges mértékben. Ennek megfelelően a Pályázó személyes adatait kizárólag az e feladatra kijelölt munkatársaink kezelik. A beérkezett önéletrajzokat 2 (kettő) évig tároljuk.
 3. A Pályázó az önéletrajz és a kapcsolódó anyagok beküldésével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az azokban található személyes adatokat a 2. pontban meghatározott célra, mértékben és ideig kezeljük.
 4. A Pályázó erre irányuló kérelme esetén tájékoztatást adunk a személyes adatainak kezeléséről, elvégezzük személyes adatainak helyesbítését, illetve erre irányuló igény esetén töröljük személyes adatait a nyilvántartásunkból.


Adatkezelő adatai

 • Az adatkezelő cégneve: VCC Live Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Az adatkezelő székhelye: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.
 • Az adatkezelő postacíme: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.
 • Az adatkezelő telefonszáma: +36 1 999-7400
 • Cégjegyzékszáma: 01-09-735941
 • Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
 • Adószáma: 13452696-2-43
 • E-mail cím: marketing@vcc.live