ONLINE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
v2.0 (2018-05-25)

1. Általános rendelkezések

(1) A vcc-live.hu; vcc-live.de; vcc.live; vcc-live.ro; vcc-live.pl domainek alatt elérhető Portálon nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a Felhasználó természetes személyek személyes adatainak kezelése során, a VCC Live Cégcsoport tagjai, mint adatkezelők, a jelen Adatkezelési Szabályzat és tájékoztató alapján járnak el.
Ön a Portál használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit.
A VCC Live Cégcsoport tagjai a GDPR értelmében vállalkozáscsoportot alkotnak. Ellenőrző vállalkozásnak azt a vállalkozást kell tekinteni, amely – például tulajdonosi jogok, pénzügyi részesedés vagy az arra vonatkozó szabályok, vagy a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok végrehajtására való jogosultság révén – a többi vállalkozás felett meghatározó befolyást gyakorol. Az a vállalkozás, amely ellenőrzi a hozzá kapcsolt vállalkozásokban a személyes adatok kezelését, ezen intézményekkel együtt vállalkozáscsoportnak tekinthető jogalanyt alkot.

 

A VCC Live Cégcsoport tagjai:

Az ellenőrző társaság adatai:

 1. Cégnév: VCC Live Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 2. Székhelye: 6725 Szeged, Hópárduc utca 17.
 3. Fióktelepe: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.
 4. Cégjegyzékszáma: 06-10-000447
 5. Postacíme: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.
 6. Elektronikus (e-mail) cím: info@vcc.live
 7. Adószáma: 24670023-2-06

 

Az ellenőrzött társaságok adatai:

 1. Cégnév: VCC Live Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
 2. Székhelye: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.
 3. Cégjegyzékszáma: 01-09-735941
 4. Postacíme: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.
 5. Elektronikus (e-mail) cím: info@vcc.live
 6. Adószáma: 13452696-2-43
 7. Adatvédelmi nyilvántartás száma: NAIH-59503/2012. és a NAIH-60651/2012

 

 1. Cégnév: VCC Live Germany GmbH
 2. Székhelye: Gontardstraße 11, 10178 Berlin, Németország
 3. Cégjegyzékszáma: HRB 190017 B
 4. Postacíme: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.
 5. Elektronikus (e-mail) cím: info@vcc.live
 6. Adószáma: DE277993151

 

 1. Cégnév: VCC Live Poland Sp.zo.o
 2. Székhelye: 00-805 Warszawa, Chmielna 132/134, Lengyelország
 3. Cégjegyzékszáma: 0000542073
 4. Postacíme: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.
 5. Elektronikus (e-mail) cím: info@vcc.live
 6. Adószáma: PL 527279657

 

 1. Cégnév: VCC Live RO Srl
 2. Székhelye: Bucurest, Sectorul 1, Strada Buzesti Nr. 50-52, Camera (Modul) 93, Etaj 11
 3. Cégjegyzékszáma: J40/13677/13,07,2017
 4. Postacíme: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.
 5. Elektronikus (e-mail) cím: info@vcc.live

 

 1. Cégnév: VCC Live USA Inc.
 2. Székhelye: State of Delaware, Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808
 3. Postacíme: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.
 4. Elektronikus (e-mail) cím: info@vcc.live

 

A tevékenységi központ: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. 

A VCC Live Cégcsoport képviselője:
neve: Tóth Szabolcs
email: szabolcs.toth@vcc.live
telefon: +36 1 999 7400

A VCC Live Cégcsoport közös adatvédelmi tisztviselője: :
neve: dr. Seres Rita
e-mail: rita.seres@vcc.live
telefon: +36 1 999 7400

(2) A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.

(3) A (2) bekezdésben megfogalmazott cél érdekében az Ön személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

(4) A személyes adatok kezelése során mindenkor betartjuk a hatályos adatvédelmi jogszabályokban – ideértve az egyes ágazati jogszabályokat is- foglalt előírásokat, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 216/679 rendeletében (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: “GDPR”) foglaltakra.

 

2. Az adatkezelés jogalapja

A Portálon keresztül Ön által megadott személyes adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az Ön kifejezett, előzetes és önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, azonban az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

3.1 Hírlevél szolgáltatás

A Portálon lehetőséget biztosítunk hírlevére történő feliratkozásra. Kizárólag abban az esetben küldünk Önnek hírlevelet, ha Ön a Portálon található jelölőnégyzet bejelölésével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy hírlevelet küldjön Önnek.

A hírlevél küldő szolgáltatás igénybevételéhez az Ön alábbi adatait kezeljük:

 1. A hírlevélre történő feliratkozásnál Önnek az alábbi adatokat kell megadnia
  • teljes név (opcionális)
  • e-mail cím
 2. Amennyiben Ön feliratkozik a hírlevél szolgáltatásra, a fentieken kívül az alábbi adatokat tároljuk/dolgozzuk fel Önnel kapcsolatban:
  • alkalmazott/beszélt nyelv
  • annak az oldalnak a domain neve, ahol feliratkozott
  • a feliratkozás dátuma és időpontja
  • IP cím

Az adatkezelés célja: Önt, mint a hírlevélre feliratkozó felhasználót folyamatosan tájékoztassuk az általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos legfrissebb hírekről és információkról.

Ön a hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben az általunk vezetett nyilvántartásból haladéktalanul töröljük az Ön adatait.

A visszavonó nyilatkozatot megteheti: a hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva vagy a marketing@vcc.live címre küldött levéllel

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön előzetes, önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

Adatfeldolgozó: Mailchimp – The Rocket Science Group LLC (székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 3038, https://mailchimp.com/)

 

3.2 Jelentkezés álláshirdetésre és önéletrajz feltöltése a „Karrier” menüpontban

A Portálon lehetősége van a „Karrier” menüpont alatt található nyitott pozíciókra jelentkezni. Jelentkezni az alábbi adatok megadásával és az önéletrajz feltöltésével lehet:

 • teljes név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • rövid szöveges üzenet, amely tartalmazhat személyes adatot

Az adatkezelés célja: a meghirdetett munkakör betöltése; a pályázati anyag tárolásához történő hozzájárulás esetén további cél az Ön tájékoztatása a végzettségének, képzettségének és elképzeléseinek megfelelő álláspályázatainkról.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön előzetes és önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama:

 • Amennyiben nem Önt választjuk ki arra a pozícióra, amelyre jelentkezett, vagy az álláspályázat elbírálását megelőzően Ön úgy dönt, hogy visszavonja jelentkezését, azzal megszűnik az adatkezelés célja, és haladéktalanul töröljük az Ön adatait és az önéletrajzát.
 • Amennyiben Ön a pályázat eredményéről történő tájékoztatás alkalmával, illetve a jelentkezés visszavonásával egyidejűleg kifejezetten hozzájárul a pályázati anyagának 24 hónapig történő megőrzéséhez és ahhoz, hogy az Ön képzettségének megfelelő álláshely megüresedése esetén értesítsük Önt a pályázati lehetőségről, akkor a 24 hónap elteltével töröljük az Ön adatait és önéletrajzát
 • Amennyiben Önt választjuk ki a pozícióra, a továbbiakban a munkavállalóink személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályok szerint járunk el, amelyről a munkaviszony létesítésével egyidejűleg részletesen tájékoztatjuk.

Az adatok megismerésére jogosult személyek:

 • a kiválasztási folyamatban részt vevő HR vezető, valamint a HR munkatársak

A feladataik ellátásához elengedhetetlenül szükséges esetben, mértékben és ideig.

Adatfeldolgozó: MiniCRM Zrt.(székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., https://www.minicrm.hu/)

 

3.3 Kapcsolatfelvétel kezdeményezése a Portálon keresztül

A Portálon lehetőséget biztosítunk arra, hogy meghatározott adatok megadásával kezdeményezze velünk a kapcsolatfelvételt. A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével egyidejűleg lehetőséget biztosítunk hírlevél feliratkozásra a jelen Tájékoztató 4.1 pontja szerint.

A kapcsolatfelvétel kezdeményezéséhez az alábbi adatokat kell megadnia:

 • Név
 • Telefon
 • Email
 • Operátorok száma
 • Üzenet

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön előzetes és önkéntes hozzájárulása
Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig.

 

A kapcsolatfelvétellel összefüggésben a fenti adatokon felül az alábbi adatokat kezeljük:

 • Az ország, ahol Ön tartózkodott a kapcsolatfelvétel időpontjában
 • A VCC Live Cégcsoport azon weboldalainak URL-címe, amelyeket Ön korábban meglátogatott (maximum 100 oldal)
 • Amennyiben Ön a kapcsolatfelvétel során feliratkozott hírlevélre, akkor ennek ténye.
 • Referer, vagyis a közvetítő oldal URL-címe, ahonnan Ön a VCC Live Cégcsoport weboldalára érkezett.
 • az Ön IP címe

Az adatkezelés célja: Személyre szabott ajánlat/együttműködés előkészítése

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön előzetes és önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig

Adatfeldolgozó: Pipedrive OÜ (székhely: Paldiski mnt 80, Tallinn 10617, Észtország, https://www.pipedrive.com/)

 

3.4 Chat alkalmazás használata

Önnek lehetősége van arra, hogy a Portálon található “Live Chat” gomb használatával kommunikációt kezdeményezzen az ügyfélszolgálati munkatársakkal.

A chaten folytatott kommunikáció ügyfélkapcsolati céllal történik, és személyes adatokat tartalmazhat.

 

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel; általános felvilágosítás nyújtása az Ön által feltett kérdések kapcsán; hibabejelentés

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön előzetes és önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama:

 • kapcsolatfelvétel és általános felvilágosítás nyújtása esetén a rögzítéstől számított 1 év
 • hibabejelentéssel kapcsolatos adatok esetén a rögzítéstől számított 1 év

 

3.5 Cookie-k

Az Ön számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyezünk el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az Ön azonosítására, kizárólag az Ön gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor Ön nem ad át a részünkre személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.

A cookie-kat abból a célból kezeljük, hogy többet megtudjunk az Ön információhasználati szokásairól, és így javíthassuk szolgáltatásaink színvonalát, valamint a Portál látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.

Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az egyedei azonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy a cookie-k letiltása esetén egyes szolgáltatások nem fognak megfelelően működni.

Milyen cookie-kat használunk?

Vannak olyan cookie-k, amelyeket mindenképpen tárolnunk kell, mert ezek nélkül a Portál nem tud működni. Ezek az ún. technikailag szükséges cookie-k. Ezeket a cookie-kat az Ön engedélye nélkül is jogosultak vagyunk használni.

 • az Ön által rögzített adatokat tároló cookie-k: A böngésző bezárásával ezek a cookie-k automatikusan törlődnek az Ön számítógépről. Ezek a cookie-k csak az Ön számítógépének azonosítására szolgálnak, személyére vonatkozó információt nem tárolnak.
 • hitelesítési munkamenet-cookie-k: azt a célt szolgálják, hogy bejelentkezést követően azonosítani tudjuk a felhasználókat, így biztosítani tudjuk a felhasználók hozzáférését a személyes oldalakhoz, és ezek a cookie-k biztosítják azt az Ön számára, hogy a navigáció közben ne keljen minden egyes kattintás után újra és újra bejelentkeznie.
 • felhasználóközpontú biztonsági cookie-k: Olyan cookie-k, amelyeket a felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatás biztonságának erősítésére vonatkozó konkrét feladatokra terveztek. Ilyenek például azok a cookie-k, amelyeket a weboldalra történő ismételt sikertelen bejelentkezési kísérletek felderítésére használnak, vagy egyéb hasonló mechanizmusok, amelyeket a bejelentkezési rendszer visszaélésekkel szemben védelme céljából alakítottak ki. Bár a bejelentkezési cookie-kat rendszerint úgy állítják be, hogy a munkamenet végén (a böngészőprogramból történő kilépéskor) lejárjanak, a biztonsági cookie-k várható lejárati ideje hosszabb, hogy elérhessék biztonsági céljukat.
 • felhasználói felület testreszabását segítő cookie-katt arra használjuk, hogy weboldalakon keresztül tároljuk a szolgáltatással kapcsolatos azon felhasználó preferenciákat, amelyek nem kapcsolódnak más állandó azonosítókhoz, így például felhasználónévhez. (Például a kívánt nyelvre vonatkozó cookie-k, a lekérdezésekkor a találatok kívánt megjelenítési formájára vonatkozó cookie-k).

Vannak olyan cookie-k, amelyek célja a felhasználói élmény fokozása. Ezek az alábbiak:

 • Cookie-k a teljesítmény növeléséhez: Adatokat gyűjt arról, hogy Ön hogyan használja a Portált. Google Analytics cookie-kat alkalmazunk, hogy minél jobban megértsük felhasználóink viselkedését, jellemzőit: mely aloldalakat, milyen rendszerességgel és mennyi időre látogattak meg. Ezek a cookie-k csak az Ön számítógépét azonosítják, az adatok gyűjtése névtelen.
 • Célzott cookie-k: Lehetővé teszik, hogy célzott, releváns hirdetéseket jelenítsünk meg az Ön számára. Továbbá ezek a cookie-k teszik lehetővé a közösségi oldalakhoz történő csatlakozást is. Csak az Ön számítógépét azonosítják, az adatok gyűjtése névtelen.
 • Használunk remarketing szolgáltatásokat, például a Google AdWords remarketing szolgáltatást is, azért, hogy személyre szabott hirdetéseinket el tudjuk juttatni Önhöz. Ezeket a cookie-kat Ön a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le az ott található utasítások szerint. A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről ide kattintva tájékozódhat.

 

3.6 Közösségi bővítmények (Facebook, Twitter, LinkedIn) használata

A Portálon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha Ön az erre szolgáló gombra kattint. A bővítmény engedélyezésével Ön kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal, és hozzájárul az adatainak a Facebook/Twitter/LinkedIn részére történő továbbításához.

Amennyiben Ön be van jelentkezve a Facebookra/Twitterre/LinkedInre, előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat a látogatását az Ön közösségi fiókjához társítja.

Amennyiben a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

 • a Twitter szervere adatokat rögzít az Ön által Portálon folytatott tevékenységről, és ezeket az adatokat összekapcsolja az Ön Twitter fiókjával. A Megosztás gomb (‘re-tweet”) használata esetén ezeket az adatokat a Twitter saját felhasználói körében hozzáférhetővé teszi, illetve nyilvánosságra hozza.
 • amikor Ön a Portálon böngészi, a beépülő modulokon keresztül közvetlen adatkapcsolat épül fel az Ön böngészője és a Facebook szervere között. A Facebook ezáltal hozzájut ahhoz az információhoz, hogy az Ön IP-címéről meglátogatták ezt a Portált. Ha Ön használja ezeket a beépülő modulokat (pl. rákattint a Tetszik vagy a Megosztás gombra, Hozzászólást ír stb.) miközben be van jelentkezve a Facebook-fiókjába, akkor ezáltal a Portál érintett tartalmai összekapcsolásra kerülnek az Ön Facebook-profiljával. Ilyenkor a Facebook a Portálon végzett tevékenységét hozzárendeli az Ön Facebook felhasználói fiókjához
 • a LinkedIn szervere adatokat rögzít az Ön Portálon folytatott tevékenységéről, és ezeket az adatokat összekapcsolja az Ön LinkedIn fiókjával. A LinkedIn megosztás gomb használata esetén ezeket az adatokat a LinkedIn saját felhasználói körében hozzáférhetővé teszi, illetve nyilvánosságra hozza

Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a Facebook/Twitter/LinkedIn általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a Facebook/Twitter/LinkedIn adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak, amelyek az alábbi linken érhetőek el:
https://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

3.7 Naplóállományok (logfile-ok)

A szolgáltatások igénybevétele, a Honlap technikai üzemeltetése és statisztikai célok érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat:

 • az Ön számítógépének dinamikus vagy statikus IP-címe
 • az Ön számítógépének beállításaitól függően az Ön által használt böngésző és az operációs rendszer típusa
 • az Ön weboldallal kapcsolatos aktivitása
 • az aktivitás időpontja

Adattárolás időtartama: keletkezéstől számított 90 nap

Az adatkezelés célja: Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat – úgymint a szerverek biztonságos működésének elemzése, utólagos ellenőrzése- szolgál, másrészről ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használjuk fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében.

A fenti adatok az Ön azonosítására nem alkalmasak és azokat egyéb személyes adatokkal nem kapcsoljuk össze.

Az Önnel kapcsolatos személyes adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, vagy piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Ön hozzájárulása alapján kezelhetünk.

Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az Ön azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára. 

Biztosítjuk az Ön számára, hogy a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezelünk, ideértve az Önnel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

 

4. Az adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei:

Az általunk igénybe vett adatfeldolgozók adatai a 3. pontban találhatók.
Az adatkezelési tevékenységünk során a 3. pontban meghatározottakon kívül az alábbi adatfeldolgozókat vesszük igénybe :

 • A Portál független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak kinyerése érdekében a igénybe vesszük a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc., mint adatfeldolgozó jár el. A Google Inc. Adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu ALL/privacypolicy.html oldalon érhető el. A Portál használatával igénybe vételével Ön hozzájárulását adja az adatainak Google általi feldolgozásához.
 • Szerverszolgáltató adatai: Vultr Holdings Corporation (14 Clifford Ave., Suite 300, Metropartk South, Matawan, NJ 07747)

Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a fentiekben felsoroltakon kívül további adatfeldolgozókat vegyünk igénybe azzal, hogy a további adatfeldolgozók nevét és címét a legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor a felhasználók számára hozzáférhető módon közzétesszük.

 

5. A személyes adatok megismerésére jogosultak

Azon saját alkalmazottaink, megbízottaink és egyéb közreműködőink, akiknek munkakötelezettségeik teljesítéséhez vagy az általuk elvégzendő feladat ellátásához a kezelt adatok megismerésére szükségük van. Kötelesek vagyunk biztosítani, hogy az általunk kezelt adatok megismerésére jogosultak mindenkor betartsák a jelen adatkezelési tájékoztatóban, valamint az irányadó jogszabályokban foglalt előírásokat.

 

6. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

6.1 Tájékoztatás kéréséhez való jog

(1) Az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az erre irányuló kérelme benyújtásától 25 napon belül írásban- ideértve az elektronikus utat is- tájékoztatjuk az általunk kezelt, illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

(2) A tájékoztatás díjmentes. Ha a azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre is figyelemmel:

 1. észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy
 2. megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása minden esetben bennünket terheli.

 

6.2 Törléshez való jog

(1) Kötelesek vagyunk törölni a személyes adatot, ha

 1. kezelése jogellenes;
 2. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, vagy kéri az adatainak törlését és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. az adat törlését a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

(2) Törlés helyett az zároljuk a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

6.3 Hozzáféréshez való jog

(1) Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés célja
 2. az érintett személyes adatok kategóriái
 3. azok a címzettek, akikkel/amelyekkel közöltük vagy fogjuk közölni a személyes adatait, különös tekintettel a harmadik országbeli címzettekre, illetve nemzetközi szervezetekre
 4. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, akkor melyek ezen időtartam meghatározásának szempontjai
 5. az Ön azon joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ

(2) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Az Ön által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számítunk fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk a rendelkezésére, kivéve, ha Ön másként kéri.

 

6.4 A helyesbítéshez való jog

(1) Kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

(2) Amennyiben a valóságnak megfelelő vagy a kiegészítő adat nem áll rendelkezésre, kiegészítő nyilatkozat útján végezzük el a helyesbítést és kiegészítést.

 

6.5 Tiltakozáshoz való jog

(1) Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag jogi kötelezettségünk teljesítéséhez vagy a mi vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

(2) Az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak eredményéről írásban tájékoztatjuk Önt.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, kötelesek vagyunk megszüntetni az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha a 15 napos határidőt elmulasztjuk, a döntés ellen – annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

6.6 Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

(2) Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

6.7 Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható – ha ez technikailag megvalósítható – formátumban megkapja, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Ha a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban tájékoztatjuk a kérelem elutasításáról, annak ténybeli és jogi indokairól.

Az Ön jelen 7. pontban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az Ön vagy mások jogainak védelme érdekében.

 

7. Jogorvoslati lehetőségek

Jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat

 1. az illetékes tagállami felügyeleti hatósághoz
 2. az Ön lakóhelye, ill. tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz.

Adatvédelmi beállítások center

  Szükséges

  A szükséges cookie-k a weboldal használatához elengedhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezeket a cookie-kat nem lehet elutasítani, mivel nélkülük a weboldal nem tud megfelelően működni. A szükséges cookie-kat blokkolhatja vagy törölheti a böngésző beállításokban.

  __cfduid,debug,PHPSESSID

  Marketing

  A marketing cookie-k a weboldal látogatóit követik nyomon, hogy a számukra relevánsabb és érdekesebb hirdetéseket tudjanak megjeleníteni.

  __atuvc,__atuvs,_at.cww,_hjIncludedInSample,_hjRecordingEnabled,ads/user-lists/#,at-lojson-cache-#,at-rand,bt2,di2,IDE,lidc,loc,NID,ouid,r/collect,rc::a,rc::b,s,test_cookie,uid,uvc,vc,xtc

  Statisztikák

  A statisztikai cookie-k olyan adatokat gyűjtenek, amelyek segítségével jobban megérthetjük látogatóink böngészési szokásait, és ezáltal javíthatunk a felhasználói élményen. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek személyes információkat és semmilyen módon nem tudják beazonosítani a weboldal látogatóit.

  _ceg.s,_ceg.u,_ga,_gat,_gid

  Egyéb

  Az egyéb cookie-k egyik felsorolt kategóriába sem tartoznak. Meghatározásuk még folyamatban van.

  loglevel,socketCluster.authToken,u,webchatClientId,webchatOpen